Jumat, 16 November 2012

MAKNA TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARAM

Bulan muharram merupakan salah satu bulan Pertama Untuk Agama Islam pada Kalender tahun Hijriah. Pada bulan Muharram atau lebih di kenal dengan bulan Aasyura ( suro dalam istilah jawa).Makna bulan muharram adalah sebagai berikut, Bulan Muharam terdiri atas 4 huruf, yaitu min, ha, ra, mim dan yang terakhir mim. A. Mim, ini mengandung makna tersendiri yaitu mujahadatun nafsi memerangi hawa nafsu). B. Ha, Hifdzul Hurmati (menjaga kehormatan) C. Ra, Rodiyallah (Ridho Allah). D. Mim, Mahabbatullah (Mencintai Allah) Berikut Keutamaan Bulan Muharam di banding dengan bulan lainnya : Abdullah Ibnu Abbas ra. mengatakan maksiat yang dilakukan di bulan haram adalah lebih besar dosanya dan amal baik yang dilakukan di bulan haram adalah lebih besar pahalanya. (Tafsir At-Thabari) "Sehingga takutlah berbuat maksiat, atau syirik dengan menjadikan bulan muharam ini atau bulan suro menurut sebagian orang menjadi bulan ritual yang mengandung syirik" Al Allamah Ibnu Hajar menulis, telah meriwayatkan oleh Abi Daud bahawa Nabi (صلى الله عليه وسلم) memandubkan (yakni SUNAT) berpuasa di BULAN-BULAN HARAM . Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Puasa yang paling utama sesudah puasa bulan Ramadan ialah puasa di bulan Muharram". (HR Muslim no. 1163) Allah berfirman, ”Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (At-Taubah: 36) Nabi saw. bersabda, “Satu tahun itu ada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan suci. Tiga bulan berturut-turut iaitu Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram. Dan satu bulan lagi adalah Rejab yang terletak antara Jamadil Akhir dan Sya’ban.” (HR Muslim no. 1679) Selamat tahun baru Muharram 1433 H Bulan muharram sebagai awal tahun, awal dari hidup yang lebih baik, dengan memperbaiki pola ibadah kita kepada ALLAH, pola pikir kita, pola ikhtiar dan pola hidup kita hanya untuk ALLAH. Jalani hidup sebagai ibadah sehingga menuntun kita dijalan yang benar sehingga rahmat ALLAH senantiasa bersama kita. amin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar